ห้องพัก

อาคาร เอ

อาคารบี

ห้องพัก
อาคาร เอ

ห้องสแตนดาร์ด

 • 2 ท่าน
 • 32 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 4700 บาท / คืน*

ห้อง ดีลักซ์

 • 2 ท่าน
 • 37-40 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 5100 บาท / คืน*

ห้องดีลักซ์ เทอร์เรส

 • 2 ท่าน
 • 40 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 5300 บาท / คืน*

ห้องดีลักซ์ สเปซ

 • 2 ท่าน
 • 41 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 5500 บาท / คืน*

ห้องดีลักซ์ คอนเนอร์

 • 2 ท่าน
 • 46 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 6000 บาท / คืน*

ห้องเพรสซิเด้นท์ สวีท

 • 4 ท่าน
 • 90 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 14100 บาท / คืน*

ห้องพัก
อาคารบี

ห้องกลาสเฮ้าท์

 • 2 ท่าน
 • 31-33 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 6100 บาท / คืน*

ห้อง ดีลักซ์

 • 2 ท่าน
 • 26,38-46 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 5500 บาท / คืน*

ห้องจูเนียร์ สวีท

 • 2 ท่าน
 • 41-43 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 7700 บาท / คืน*

ห้องพรีเมียร์ ดูเพล็กซ์

 • 2 ท่าน
 • 55-60 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 8500 บาท / คืน*

ห้องเพรสซิเด้นท์ สวีท

 • 4 ท่าน
 • 78 Sq.m
ข้อมูลเพิ่มเติม ราคา 16100 บาท / คืน*